SY3120L

Dùng đóng ngắt khi có tín hiệu điều khiển
An toàn dễ sử dụng ứng dụng cho các máy tự động hóa cần phải đóng ngắt theo thời gian cài đặt sẵn

Danh mục: Từ khóa: