KSV-SMT6-60

Dùng để kết nối giữa trục động cơ và trục vitme.
Làm giảm độ lệch tâm giữa trục vitme và trục động cơ, giúp cho thiết bị vận hành ổn định và hiệu quả.

Danh mục: Từ khóa: