KSV-SH6-60

Gối đỡ KSV
Dùng đề đỡ và nâng giữ cố định các trục
Làm cover bảo về sự va chạm từ bên ngoài vào chi tiết giảm thiểu hỏng hóc khi vận chuyển và hoạt động

Danh mục: Từ khóa: