KSV-RF85H82LV55

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng KSV
Sử dụng cố định các thanh dẫn hướng
Giúp quá trình chuyển động của LM đi đúng theo quy đạo.

Danh mục: Từ khóa: