KSV-LM30-K2L30H42

Vitme dẫn hướng điều chỉnh phương hướng sản phẩm
Căn chỉnh kích thước tùy ý theo từng loại sản phẩm
Độ chính xác cao
setup và sử dụng dễ dàng

Ứng dụng : Cho các nhà máy sản xuất mobile, linh kiện tự động hóa nhỏ, chi tiết máy cần sự chính xác cao….

Danh mục: ,