KSV-LM BASE 30-50

Sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu của khác hàng

Kích thước : Tùy chỉnh trong biên độ từ 30-50 mm

Chất liêu: Theo yêu cầu của kết cầu, chi tiết và khách hàng

Danh mục: , Từ khóa: