HEPA Filter


Sử dụng cho giai đoạn thanh lọc cuối cùng của đơn vị xử lý không khí cho phòng sạch điện tử, lĩnh vực y tế và bệnh viện, nơi yêu cầu không khí sạch cao

Danh mục: Từ khóa: