DÒNG LM – KEH

Dòng sản phẩm KEH được hãng KSV sản xuất có thể tra thêm dầu để bảo về vòng bi

Thiết kế phù hợp với các ứng dụng chuyển động trong công nghiệp

Danh mục: