BRACKET-KSV

Các sản phẩm Bracket chuyển dụng cho thiết kế gá sản phẩm công nghiệp, dân dụng

Được chế tọa theo kích thước tiêu chuẩn

Gồm các dòng bracket  : L-Bracket, U- Bracket, ZL- Bracket

Dòng Bracket có khung đỡ chịu lực để tăng cường độ cứng